Ομαλή μετάβαση

Από την μικρή ηλικία την προσχολική, δημιουργείται η ανάγκη συναναστροφής του παιδιού με άλλους αλλά και σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του!
Έτσι λοιπόν το παιδί όταν λειτουργεί μέσα σε ένα οργανωμένο, φιλικό, μαθησιακό περιβάλλον ανοικτό και ευέλικτο όπως είναι το σχολείο και συγκεκριμένα ο παιδικός σταθμός με εκπαιδευτικές στάσεις και πρακτικές που εναρμονίζονται με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την εκπαίδευση των παιδιών και με κύριο εργαλείο το παιχνίδι, επιτυγχάνεται η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του αλλά κυρίως το βοηθάμε να ζήσει ευτυχισμένο μια ζωή με νόημα !!!

Οργανωμένες
δραστηριότητες

Οι οργανωμένες δραστηριότητες σχεδιάζονται από τη Νηπιαγωγό της τάξης με βάση ένα θέμα και καλύπτουν όλους τους τομείς . Σε αυτή την ηλικία δίνεται ιδιαίτερη βάση στη κοινωνικοσυναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού. Για παράδειγμα με αφορμή τα τέσσερα στοιχεία της φύσης, Πέτρα ,Χώμα , Νερό, Φυτά, ασχοληθήκαμε με το χώμα και τα στοιχεία του, το δάσος, και το νερό. Η κατάληξη του προγράμματος, είχε τη μορφή δράσης και πραγματοποιήθηκε στο Φαράγγι του Αστριτσίου.

Ελεύθερες
δραστηριότητες

Οι ελεύθερες δραστηριότητες πραγματοποιούνται πριν και μετά την οργανωμένη δραστηριότητα. Τα παιδιά παίζουν ελεύθερα σε γωνιές σχεδιασμένες έτσι ώστε να προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών.(γωνιά μεταμφίεσης, γωνιά ζωγραφικής ,γωνιά κατασκευών, κ.τ.λ.).

Project

Σε όλη την διάρκεια του σχολικού προγράμματος αναπτύσσονται σχέδια εργασίας. Τα παιδιά με τη καθοδήγηση της νηπιαγωγού, τη συνεργασία των γονέων, ή και άλλων ενηλίκων σχετικών με το θέμα, σχεδιάζουν ερευνούν και παρουσιάζουν τα θέματα .Παρατηρώντας τις αλλαγές του καιρού και της φύσης τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τα στοιχεία, πέτρα , νερό, χώμα. Έτσι προέκυψε ένα project , με θέμα Πέτρα, χώμα , νερό.

Scroll to Top