Μερικά λόγια για το κέντρο μας

Το Μικρό Εργαστήρι ιδρύθηκε το 1983 και στεγάστηκε σε μια μικρή μονοκατοικία στον Πόρο Ηρακλείου Κρήτης από την Βάλια Σκούφου. Το 1988 μεταστεγάζεται σ’ ένα νεοκλασικό κτήριο στην Πατριάρχου Γρηγορίου. Οι συνεχόμενες αναζητήσεις και απαιτήσεις μας οδήγησαν στο σημερινό χώρο. Μια έκταση 4000 τ.μ. με κτίσμα 1000 τ.μ. στις παρυφές του Ηρακλείου. Στόχος και όραμα που πραγματοποιήθηκε από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του Μικρού Εργαστηρίου, ήταν η δημιουργία ενός κέντρου Προσχολικής ηλικίας το οποίο να λειτουργεί σε μια ευρύτερη κοινότητα (παιδί, οικογένεια, σχολείο).

Προπρονήπιο

Από την μικρή ηλικία την προσχολική, δημιουργείται η ανάγκη συναναστροφής του παιδιού με άλλους αλλά και σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του! Έτσι λοιπόν το παιδί όταν λειτουργεί μέσα σε ένα οργανωμένο, φιλικό, μαθησιακό περιβάλλον ανοικτό και ευέλικτο όπως είναι το σχολείο και συγκεκριμένα ο παιδικός σταθμός -με εκπαιδευτικές στάσεις και πρακτικές που εναρμονίζονται με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την εκπαίδευση των παιδιών και -με κύριο εργαλείο το παιχνίδι, επιτυγχάνεται η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του αλλά κυρίως το βοηθάμε να ζήσει ευτυχισμένο μια ζωή με νόημα !!!

Προνήπιο

Η ηλικία του προνηπίου αποτελεί  ένα αρκετά ευαίσθητο αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού. Ο εγωκεντρισμός πρωταγωνιστεί και οι  συγκρούσεις είναι αρκετά συχνό φαινόμενο. Απώτερος στόχος του προνηπίου είναι η ανάπτυξη του κοινωνικοσυναισθηματικού  τομέα και ιδιαίτερα η διαχείριση των συναισθημάτων, το συνεργατικό, ομαδικό και δίκαιο παιχνίδι, όπως καθώς επίσης η υπακοή σε κανόνες. Επίσης βασική επιδίωξη αποτελεί η καλλιέργεια της υπευθυνότητας κάθε παιδιού. Όσον αφορά τη μαθησιακή διαδικασία φροντίζουμε το παιδί να μαθαίνει βιωματικά, με παιγνιώδη  τρόπο και να κατακτά τη γνώση μαθαίνοντας πώς να μαθαίνει. Μέσω της διαθεματικής  προσέγγισης και της διερεύνησης (προγράμματα project)  η γνώση οικοδομείται σταδιακά και ουσιαστικά.!!

Νηπιαγωγείο

Η προσχολική εκπαίδευση θέτει τις βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και τη μετέπειτα στάση τους προς τη μάθηση. Δεδομένου ότι το σημαντικό μέρος της ανάπτυξης του εγκεφάλου συντελείται τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής του ανθρώπου, οι εμπειρίες των χρόνων αυτών καθώς και η αλληλεπίδραση με το κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον, θέτουν τις βάσεις για τη νοητική ανάπτυξη και την ψυχική υγεία των παιδιών. Η ποιότητα των εμπειριών τους επηρεάζει τόσο τη συναισθηματική όσο και τη γνωστική τους ανάπτυξη: η προσοχή, η φροντίδα, η εμπιστοσύνη και η αγάπη των ενηλίκων κάνουν τα παιδιά να αισθάνονται ασφαλή και τα ενθαρρύνουν να ακολουθήσουν την περιέργεια τους, να εξερευνήσουν, να τολμήσουν, να δοκιμάσουν και να μάθουν από τα λάθη τους.

Scroll to Top